Obec Výborná

Objednávka

Laboratórny rozbor vody

Identifikácia

Číslo objednávky: 16

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: RÚVZ

Adresa dodávateľa: Partizánska 83, Poprad

IČO dodávateľa: 36165832

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor vody

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2018

Datum zverejnenia: 13.11.2018

Dokumenty