Obec Výborná

Objednávka

Realizácia verejného obstarávania

Identifikácia

Číslo objednávky: 17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Rastistav Tapšák

Adresa dodávateľa: Sibírska 2, Prešov

IČO dodávateľa: 45674191

Predmet objednávky: Realizácia verejného obstarávania

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2018

Datum zverejnenia: 04.01.2019

Dokumenty