Obec Výborná

Objednávka

Znalecký posudok

Identifikácia

Číslo objednávky: 2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Ján Trebuňa

Adresa dodávateľa: 059 04 Spišská Hanušovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Znalecký posudok

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovnik )

Dátumy

Dátum objednania: 11.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019

Dokumenty