Obec Výborná

Objednávka

Biela technika pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Identifikácia

Číslo objednávky: 5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Nikol Rusňáková - Elektro Live

Adresa dodávateľa: Levočská 38, Prešov

IČO dodávateľa: 40404196

Predmet objednávky: Biela technika pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena objednávky: 1725.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 02.05.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019

Dokumenty