Obec Výborná

Objednávka

Oprava zberných hrablíc

Identifikácia

Číslo objednávky: 9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Aplik, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pri Šajbách 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 35787775

Predmet objednávky: Oprava zberných hrablíc

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 08.07.2019

Datum zverejnenia: 24.07.2019

Dokumenty