Obec Výborná

Objednávka

Kanalizačné odbočky a prípojky

Identifikácia

Číslo objednávky: 10

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Arprog, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet objednávky: Kanalizačné odbočky a prípojky

Cena objednávky: 364.06 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2019

Datum zverejnenia: 02.08.2019

Dokumenty