Obec Výborná

Objednávka

Vypracovanie ŽoNFP

Identifikácia

Číslo objednávky: 11

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ekoslov Consulting, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 111, Prešov

IČO dodávateľa: 31670083

Predmet objednávky: Vypracovanie ŽoNFP

Cena objednávky: 1050.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019

Dokumenty