Obec Výborná

Objednávka

Asfaltovanie cesty okolo kanalizačnej šachty

Identifikácia

Číslo objednávky: 13

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Arprog, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet objednávky: Asfaltovanie cesty okolo kanalizačnej šachty

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 09.09.2019

Datum zverejnenia: 18.09.2019

Dokumenty