Obec Výborná

Objednávka

Vodomer

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Arad Slovakia

Adresa dodávateľa: Alžbetina 41, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 44278381

Predmet objednávky: Vodomer

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 26.02.2020

Datum zverejnenia: 26.02.2020

Dokumenty