Obec Výborná

Objednávka

Vyhotovenie LV

Identifikácia

Číslo objednávky: 2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor

Adresa dodávateľa: Baštová 16/A, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vyhotovenie LV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 16.06.2020

Datum zverejnenia: 16.06.2020

Dokumenty