Obec Výborná

Objednávka

Vypracovanie PD pre projekt - Rekonštrukcia chodníka v obci Výborná

Identifikácia

Číslo objednávky: 9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Zaremkom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52343413

Predmet objednávky: Vypracovanie PD pre projekt - Rekonštrukcia chodníka v obci Výborná

Cena objednávky: 2160.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 31.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty