Obec Výborná

Objednávka

Fekálny voz

Identifikácia

Číslo objednávky: 2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet objednávky: Fekálny voz

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 31.05.2021

Datum zverejnenia: 01.06.2021

Dokumenty