Obec Výborná

Objednávka

Realizácia práčovne v rámci projektu - Rekonštrukcia MŠ v obci Výborná

Identifikácia

Číslo objednávky: 4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Reop Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36508501

Predmet objednávky: Realizácia práčovne v rámci projektu - Rekonštrukcia MŠ v obci Výborná

Cena objednávky: 619.93 € bez DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 30.07.2021

Datum zverejnenia: 02.08.2021

Dokumenty