Obec Výborná

Objednávka

Realizácia dažďovej kanalizácie a rozvodov do umývačky riadu

Identifikácia

Číslo objednávky: 5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Reop Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36508501

Predmet objednávky: Realizácia dažďovej kanalizácie a rozvodov do umývačky riadu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2021

Datum zverejnenia: 11.08.2021

Dokumenty