Obec Výborná

Objednávka

Asfaltovanie plochy pri komunikácii

Identifikácia

Číslo objednávky: 6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa dodávateľa: Poľná 1493/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 42234891

Predmet objednávky: Asfaltovanie plochy pri komunikácii

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2021

Datum zverejnenia: 27.09.2021

Dokumenty