Obec Výborná

Objednávka

Kanalizačné rúry

Identifikácia

Číslo objednávky: 8

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: MOPAX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet objednávky: Kanalizačné rúry

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2023

Datum zverejnenia: 26.04.2023

Dokumenty