Obec Výborná

Objednávka

Zneškodnenie komunálneho odpadu v mesiaci jún 2023

Identifikácia

Číslo objednávky: 11

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zneškodnenie komunálneho odpadu v mesiaci jún 2023

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 31.05.2023

Datum zverejnenia: 01.06.2023

Dokumenty