Obec Výborná

Objednávka

Vyhotovenie znaleckého posudku

Identifikácia

Číslo objednávky: 12

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Ján Trebuňa

Adresa dodávateľa: 059 04 Spišské Hanušovce 1

IČO dodávateľa: 46147764

Predmet objednávky: Vyhotovenie znaleckého posudku

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2023

Datum zverejnenia: 08.06.2023

Dokumenty