Obec Výborná

Objednávka

Vystúpenie na úctu k starším

Identifikácia

Číslo objednávky: 14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ambrelo, občianske združenie

Adresa dodávateľa: Sputniková 19, 821 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 30869455

Predmet objednávky: Vystúpenie na úctu k starším

Cena objednávky: 700.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 21.09.2023

Datum zverejnenia: 22.09.2023

Dokumenty