Obec Výborná

Objednávka

Výkopové práce pri rekonštrukcii odtokového kanála pri kultúrnom dome

Identifikácia

Číslo objednávky: 15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Jakub Gallik

Adresa dodávateľa: 059 76 Rakúsy 151

IČO dodávateľa: 31253679

Predmet objednávky: Výkopové práce pri rekonštrukcii odtokového kanála pri kultúrnom dome

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 22.09.2023

Datum zverejnenia: 06.10.2023

Dokumenty