Obec Výborná

Objednávka

Materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 16

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: EKOSERVIS SLOVENSKO, s.ro.

Adresa dodávateľa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet objednávky: Materiál

Cena objednávky: 331.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Patrik Vida ( Administratívny pracovník )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023

Dokumenty