Obec Výborná

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
08.10.2012 Kovová nádrž a jej preprava (nájomné byty)
12
0.00 € s DPH Obec Výborná Ekotips, a. s. 06.10.2012
24.09.2012 Vyhotovenie znaleckého posudku
11
0.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Ján Trebuňa 21.09.2012
19.07.2012 Zemné práce - úprava terénu, týkajúce sa projektu "Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu v obci Výborná"
10
0.00 € s DPH Obec Výborná Jaroslav Krišanda 22.06.2012
04.07.2012 Zameranie, prevážanie a osadzovanie kanalizačných a vodovodných šachiet a štrk (nájomné byty)
6
0.00 € s DPH Obec Výborná Jaroslav Krišanda 18.05.2012
04.07.2012 Veľkoobjemový kontajner na zber nebezpečného odpadu
8
0.00 € s DPH Obec Výborná Finekol, s. r. o. 20.06.2012
04.07.2012 Zemné a výkopové práce - vonkajšia kanalizácia a vodovod (nájomné byty)
7
8000.00 € s DPH Obec Výborná Jaroslav Krišanda 18.05.2012
04.07.2012 Rozbor pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy (nájomné byty)
9
0.00 € s DPH Obec Výborná Regionálny úrad verejného zdravotníctva 26.06.2012
29.05.2012 Zameranie a vytýčenie existujúceho vedenia optického kábla
5
0.00 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom 28.05.2012
23.05.2012 Zameranie existujúce vedenia plynovodu
3
0.00 € s DPH Obec Výborná SPP - distribúcia 21.05.2012
23.05.2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie NN prípojky
4
0.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Michal Ždiňák 22.05.2012
27.01.2012 Zmena projektovej dokumentácie
1
0.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Vladislav Slosarčík 26.01.2012
27.01.2012 Objednávka kníh
2
100.00 € s DPH Obec Výborná Podtatranská knižnica v Poprade 27.01.2012
28.12.2011 Spracovanie Zámeru k posudzovaniu vplyvu činnosti na životné prostredie
7
0.00 € Obec Výborná Ing. Rastislav Slodičák, Levoča 28.12.2011
13.10.2011 Preprava potravinovej pomoci
6
0.00 € Obec Výborná Chedos, a. s., Svit 13.10.2011
12.10.2011 Základný kurz pilčíka
5
0.00 € Obec Výborná Andrej Mitura 12.10.2011
Zobrazených 121 - 135 z celkových 139.
1 2 3 4 5 6 7 9