Obec Výborná

Obstaranie

Projektový manažér pre projekt: Občianska hliadka v prostredí MRK v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Peter Franko

Adresa úspešného uchádača: Široká 1882/78, 058 01 Poprad - Veľká

IČO úspešného uchádača: 41299884

Predmet zákazky: Projektový manažér pre projekt: Občianska hliadka v prostredí MRK v obci Výborná

Cena zákazky: 6091.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.12.2014

Datum zverejnenia: 13.04.2015