Obec Výborná

Obstaranie

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Štefan Vilga

Adresa úspešného uchádača: Hviezdoslavova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 43417663

Predmet zákazky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Cena zákazky: 6000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.11.2015

Datum zverejnenia: 25.02.2016