Obec Výborná

Obstaranie

Realizácia procesu verejného obstarávania a vypracovanie žiadosti o NFP

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: PS Agentúra, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Malý Lipník 123

IČO úspešného uchádača: 47383429

Predmet zákazky: Proces verejného obstarávania a vypracovanie žiadosti o NFP

Cena zákazky: 3800.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.08.2015

Datum zverejnenia: 25.02.2016