Obec Výborná

Obstaranie

Svetelnotechnická štúdia

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Ľubomír Pisarčík

Adresa úspešného uchádača: Osloboditeľov 913/10, 05901 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 37880217

Predmet zákazky: Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie

Cena zákazky: 1014.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.08.2015

Datum zverejnenia: 25.02.2016