Obec Výborná

Obstaranie

Svetelnotechnické meranie vlastnosti verejného osvetlenia po rekonštrukcií

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Eco-Logic, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: J. Smreka 19, 903 01 Senec

IČO úspešného uchádača: 45401454

Predmet zákazky: Realizácia svetelnotechnického merania vlastnosti verejného osvetlenia po rekonštrukcií

Cena zákazky: 1474.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.12.2015

Datum zverejnenia: 25.02.2016