Obec Výborná

Obstaranie

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Ľubomír Tybor

Adresa úspešného uchádača: Ladislava Medňanského 1082/70, Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 41768051

Predmet zákazky: Realizácia spevnej plochy pri ČOV

Cena zákazky: 9360.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.07.2016

Datum zverejnenia: 23.01.2017