Obec Výborná

Obstaranie

Príjazdová komunikácia k nájomným bytom v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Juno DS, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Lipová 17, Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36504522

Predmet zákazky: Príjazdová komunikácia k nájomným bytom v obci Výborná

Cena zákazky: 4390.37 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.06.2017

Datum zverejnenia: 07.08.2017