Obec Výborná

Obstaranie

Zabezpečenie služieb ex. manažmentu pre projekt - Občianska poriadková služba v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Peter Franko

Adresa úspešného uchádača: Široká 1882/78, Poprad

IČO úspešného uchádača: 41299884

Predmet zákazky: Služby externého manažmenu

Cena zákazky: 7560.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.01.2018

Datum zverejnenia: 08.08.2018