Obec Výborná

Obstaranie

Komunitné centrum v obci Výborná - časť stavené práce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Jozef Čikovský

Adresa úspešného uchádača: Gen. Lud. Svobodu 323/19, 059 01 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 32402449

Predmet zákazky: Stavebné práce na projekte - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 158817.16 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 13.12.2018

Datum zverejnenia: 10.06.2020