Obec Výborná

Obstaranie

Komunitné centrum v obci Výborná - Poradenské služby a realizácia VO

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Rastislav Tapšák

Adresa úspešného uchádača: Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 45674191

Predmet zákazky: Poradenské služby a realizácie VO pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 2300.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.09.2018

Datum zverejnenia: 10.06.2020