Obec Výborná

Obstaranie

Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: BSK Europe Plus, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 51005875

Predmet zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 16.50 €/hod s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.01.2019

Datum zverejnenia: 10.06.2020