Obec Výborná

Obstaranie

Komunitné centrum v obci Výborná - Externý manažment

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Peter Franko

Adresa úspešného uchádača: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 41299884

Predmet zákazky: Externý manažment pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 4583.86 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.04.2019

Datum zverejnenia: 10.06.2020