Obec Výborná

Obstaranie

Komunitné centrum v obci Výborná - Nábytok

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Nobyt, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Sabinovská 32, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 36451941

Predmet zákazky: Zabezpečenie výberu dodávateľa nábytku pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 8982.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.04.2019

Datum zverejnenia: 10.06.2020