Obec Výborná

Obstaranie

Komunitné centrum v obci Výborná - biela technika

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Nikol Rusňáková - Elektro Live

Adresa úspešného uchádača: Levočská 38, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 40404196

Predmet zákazky: Biela technika pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná

Cena zákazky: 1725.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.04.2019

Datum zverejnenia: 10.06.2020