Obec Výborná

Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Dag Slovakia. a.s.

Adresa úspešného uchádača: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 44886021

Predmet zákazky: Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná - stavebné práce

Cena zákazky: 658000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 24.08.2020