Obec Výborná

Obstaranie

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Empemont Slovakia, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Michalská 9, 811 03 Bratislava

IČO úspešného uchádača: 44618981

Predmet zákazky: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Cena zákazky: 13000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.09.2020

Datum zverejnenia: 27.10.2020