Obec Výborná

Obstaranie

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Jozef Čikovský

Adresa úspešného uchádača: Gen. Lud. Svobodu 323/19, 059 01 Spišská Belá

IČO úspešného uchádača: 32402449

Predmet zákazky: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Výborná

Cena zákazky: 27803.48 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 27.10.2020