Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet zmluvy: Dohoda úpravy práv a povinností zmluvných strán

Zmluvná cena: 9240.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty Pdf 20190911112743.pdf ( veľkosť: 110,1 KB, aktualizované: Streda 11. September 2019 11:29 )