Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 48/2019

Názov objednávateľa: Rudolf Mirga ml.

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 11

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.09.2019

Datum zverejnenia: 13.09.2019

Dokumenty Pdf 20190913084647.pdf ( veľkosť: 256,2 KB, aktualizované: Piatok 13. September 2019 08:47 )