Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2019-00

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančného príspevku

Zmluvná cena: 819875.56 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.10.2019

Datum zverejnenia: 17.10.2019

Dokumenty Pdf ZM_SEP-IMRK2-2019-002982 - text.pdf ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Štvrtok 17. Október 2019 08:05 )