Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o dodávke pitnej vody

Identifikácia

Číslo zmluvy: 15/2019

Názov objednávateľa: Rudolf Pompa ml.

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 28

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Pitná voda

Zmluvná cena: 0.89000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019

Dokumenty Pdf 20191023095039.pdf ( veľkosť: 187,8 KB, aktualizované: Streda 23. Október 2019 09:51 )