Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 49/2019

Názov objednávateľa: Rudolf Pompa ml.

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 28

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019

Dokumenty Pdf 20191023095102.pdf ( veľkosť: 196,8 KB, aktualizované: Streda 23. Október 2019 09:52 )