Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: Audítorské služby

Zmluvná cena: 1250.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf 20191030091625.pdf ( veľkosť: 362,8 KB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 08:15 )