Obec Výborná

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Public Tenders, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sibírska 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 47397021

Predmet zmluvy: Poradenské služby pre verejné obstarávanie pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Zmluvná cena: 3770.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf 20191030135210.pdf ( veľkosť: 256,9 KB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 12:53 )