Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 66/2020

Názov objednávateľa: Marek Mišalko

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 117

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie odpadovej splaškovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.05.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty Pdf 20200521135817.pdf ( veľkosť: 177,7 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Máj 2020 14:12 )