Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 65/2020

Názov objednávateľa: Dušan Mirga

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 118

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.05.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty Pdf 20200521135833.pdf ( veľkosť: 177,4 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Máj 2020 14:13 )