Obec Výborná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ján Nebus

Adresa objednávateľa: Školská 670/14, 05907 Lendak

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Predaj pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Výborná; Parcela číslo: 2482/2;

Zmluvná cena: 1157.76 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.05.2020

Datum zverejnenia: 27.05.2020

Dokumenty Pdf 20200527121320.pdf ( veľkosť: 104,4 KB, aktualizované: Streda 27. Máj 2020 12:11 )