Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 67/2020

Názov objednávateľa: Štefan Majerčák

Adresa objednávateľa: Poľná 7/2, 059 07 Lendak

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.05.2020

Datum zverejnenia: 29.05.2020

Dokumenty Pdf 20200529103228.pdf ( veľkosť: 177 KB, aktualizované: Piatok 29. Máj 2020 10:30 )